Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky prodeje zboží

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti EZOPO s.r.o., se sídlem Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53273524, DIČ: 2121323270, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka 39574/S, a našich zákazníků, které vyplývají z kupní smlouvy uzavřené mezi EZOPO s.r.o. jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím prostřednictvím internetu, a jejichž předmětem je nákup zboží přes e-shop umístěný na internetové adrese www.ezopo.cz.

Popis služby

Ezopo je crowdfundingové vydavatelství. Jeho cílem je změnit způsob vydávání knih a dostat do povědomí nové autory. Každá nová kniha našeho vydavatelství je ještě před vydáním nejprve představena ve 45-70 dní trvající crowdfundingové kampani. Pokud se během tohoto období v předprodeji prodá předem definované minimální množství knih nebo produktů, danou knihu vytiskneme a doručíme podporovatelům, v opačném případě kniha vytištěna není, a peníze do 15 dnů v plné výši podporovatelům vrátíme. Po úspěšném projektu lze danou knihu pořídit v e-shopu na internetové adrese www.ezopo.cz.

Ceny

Pro zákazníka platí vždy aktuální cena, která se mu zobrazuje při uzavření závazné objednávky, a nemění se při zvýšení nebo snížení ceny titulu v budoucnosti. Všechny ceny zboží a služeb jsou uváděny jako konečné, včetně odpovídající DPH ve výši stanovené platným právním předpisem Slovenské republiky (obvykle 10 % u knih, 20% u ostatních produktů – přesnou sazbu najdete vždy na faktuře), pokud však není uvedeno jinak, nezahrnuje cenu dodání zboží.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Při poskytování služeb v rámci www.ezopo.cz pracujeme s vašimi osobními údaji. Jejich zpracování a uchovávání probíhá v souladu se zákonem č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů, i s Nařízením Evropské unie upravujícím ochranu osobních údajů a Rady (EU) č. 2016/679, a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680.

Společnost EZOPO s.r.o. má nastavená bezpečnostní pravidla s cílem chránit osobní údaje před ztrátou, zneužitím, změnou či zničením. Údaje jsou uchovávány v chráněné databázi. Přístup k vašim osobním údajům je omezen pouze pro ty osoby, které je potřebují k vyřízení a doručení vaší objednávky.

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž spolupracujeme při vyřizování a doručení Vaší objednávky.

Zpracováváme a uchováváme tyto údaje:

  • jméno a příjmení
  • fakturační adresa
  • dodací adresa (pokud si přejete doručit zásilku na jinou než fakturační adresu)
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo

Naše cookies politika

Cookies mohou být umístěny na váš počítač nebo zařízení s přístupem na internet kdykoliv, když navštívíte webovou stránku www.ezopo.cz. To umožňuje stránce pamatovat si váš počítač nebo zařízení a slouží několika účelům.

Na některých z našich webových podstránek se zobrazí oznamovací lišta požadující váš souhlas ke shromažďování cookies. Pokud souhlas neposkytnete, váš počítač nebo zařízení s přístupem na internet nebude zaznamenávat vaše aktivity na našich webových stránkách.

Většina internetových prohlížečů je standardně nastavena tak, aby akceptovaly cookies. Zákazník má však právo a možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby cookies odmítal nebo se alespoň předem zeptal na potvrzení zákazníka. Pokud se zákazník rozhodne pro odmítnutí, popř. vyloučení cookies, může to mít za následek to, že rozsah výkonů služeb bude zredukován a ne všechny nabídky budou fungovat bezproblémově.

Svůj souhlas s cookies politikou můžete také kdykoliv odvolat zasláním písemné žádosti na emailovou adresu: gdpr@ezopo.cz

Vymazání vaší digitální stopy v našem systému

Po přijetí vaší žádosti o vymazání vaší digitální stopy, ve smyslu Nařízení Evropské unie upravujícího ochranu osobních údajů a Rady (EU) č. 2016/679 a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680, na e-mailovou adresu gdpr@ezopo.sk, společnost EZOPO s.r.o. zajistí vymazání vašich osobních údajů, které byly předmětem zpracování pro obchodní a marketingové účely.

Vaše osobní údaje na fakturačních dokladech budou v našem systému a v archivu uchovány po dobu určenou Zákonem o účetnictví č. 431/2002 Z.z. a Zákonem o archivech a registraturách č. 395/2002 Z.z.

Jak dotčená osoba můžete u nás písemně uplatnit všechna Vaše práva, pokud máte podezření, že Vaše osobní údaje jsou neoprávněně zpracovávané, máte právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Nákup a doručení zboží

Nákup zboží

Nákup knižních projektů během trvání crowdfundingové kampaně je klasifikován jako předprodej. Podporovatelé mají možnost vybrat si z několika typů odměn, které jsou dostupné pouze po dobu trvání aktuální kampaně. Nákup knižních a jiných produktů z e-shopu na adrese www.ezopo.cz je možný po úspěšném ukončení crowdfundingové kampaně.

Způsob dodávky

Doručení kurýrní společností. Zboží odesíláme podporovatelům ihned po vydání knihy, nejpozději však do 60 dnů po skončení kampaně. Každá crowdfundingová kampaň na platformě Ezopo trvá 45-70 dní. Produkty z e-shopu doručujeme obvykle do 3-5 pracovních dnů.

Způsob platby

  • Platební kartou
  • Bankovním převodem

Poštovné

Poštovné účtujeme podle hodnoty objednávky a je platné pro doručení zásilek v rámci České a Slovenské republiky. Poštovné za doručení odměn koupených během crowdfundingové kampaně může být cenově zvýhodněné nebo zdarma.

Reklamácie a vrátenie tovaru​

Záruční doba na zboží zakoupené na www.ezopo.cz je standardně 24 měsíců.

Nekompletnost zásilky nebo poškození zboží je nutné oznámit do 48 hodin od převzetí zásilky e-mailem na adresu reklamacie@ezopo.sk. Pozdější reklamace nekompletnosti zásilky nebo mechanického poškození výrobku nemusí být uznány. Pokud chcete zakoupené zboží reklamovat, předem nás prosím kontaktujte. Reklamované zboží (nejlépe až po dohodě s námi) zašlete prosím na adresu EZOPO s.r.o., Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika – doporučujeme Vám zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou. Zboží nám prosím neposílejte dobírkou. Do balíku přiložte kopii daňového dokladu (faktura), který jsme vám poslali ke zboží, zápis o škodě a kopii potvrzení o doručení od doručovatele.

Reklamované zboží můžete odevzdat i osobně v sídle společnosti EZOPO s.r.o., Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika.

Po přijetí reklamovaného zboží vás budeme neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme se s vámi na rychlém vyřešení reklamace. V případě uznání reklamace Vám dle vašeho rozhodnutí reklamované zboží vyměníme kus za kus, případně poskytneme jiný, který si vyberete (do hodnoty reklamovaného zboží), a stejně snášíme náklady na jeho vrácení a dodání nového zboží, nebo máte právo od smlouvy odstoupit, a v takovém případě vám vrátíme peníze. Reklamace bude vyřízena v co nejkratším termínu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace a přijetí reklamovaného zboží. O výsledku reklamace budete informováni bezprostředně po ukončení reklamačního řízení e-mailem a spolu se zbožím vám bude doručen reklamační protokol.

V případě použitého zboží neodpovídáme za závady vzniklé jeho použitím nebo opotřebením, tj. nelze reklamovat takové poškození zboží, které je důvodem pro poskytnutí slevy při prvotním nákupu.

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že v rámci jedné objednávky bylo zboží dodáno odděleně, lhůta pro odstoupení plyne okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední.

Právo na odstoupení od smlouvy je zákazník povinen uplatnit písemnou formou v listinné podobě nebo e-mailem na reklamacie@ezopo.sk, přičemž můžete použít formulář dostupný na naší internetové stránce (pro uložení klikněte pravým tlačítkem na odkaz, zvolte možnost „Uložit soubor“, následně jej můžete v počítači vyplnit a vytisknout). Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud jste oznámení o odstoupení od smlouvy odeslali nejpozději v poslední den lhůty.

Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva ruší od začátku. V souladu s ust. § 517 odst. 1 občanského zákoníku může zákazník uplatnit odstoupení i jen ve vztahu k části předmětu smlouvy (pokud předmětem smlouvy resp. závazné objednávky bylo dodání několika titulů) a v takovém případě se smlouva ruší pouze v této části.

Zákazník je povinen nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu Vydavateľstvo EZOPO s.r.o., Teslova 26, 821 02 Bratislava; doporučujeme zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou, zboží nám prosím neposílejte na dobírku. Do balíku přiložte kopii daňového dokladu (faktura), který jsme vám poslali se zbožím, a kopii doručenky vystavenou doručovatelem. Zboží můžete odevzdat také osobně v sídle společnosti EZOPO s.r.o., Teslova 26, 821 02 Bratislava. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Náklady spojené s vrácením zboží k nám na provozovnu nese zákazník.

Zboží nám prosím doručte kompletní, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívané, jinak zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Kupní cenu vám vrátíme nejpozději do 14 dnů na účet, který jste uvedli. Kupní cenu však nejsme povinni vrátit do doby, dokud nám není doručeno zboží nebo dokud nám zákazník neprokáže alespoň zpětné zaslání zboží.

Záruční doba

Na veškeré prodávané zboží je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců, v případě použitého zboží 12 měsíců, která začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem, pokud není uvedeno jinak.

Společnost EZOPO s.r.o. odpovídá zákazníkovi za dodržení ceny, která byla platná v době odeslání objednávky zákazníkem, pokud došlo k akceptaci objednávky, za odeslání zboží bez vad, za dodání zboží v množství a kvalitě podle objednávky, za předpokladu, že došlo k její akceptaci a za odeslání daňového dokladu (faktura) e-mailem, pokud si zákazník nepřál jinak.

Společnost EZOPO s.r.o. nenese odpovědnost za opožděné doručení zboží zaviněné doručovatelem (pošta), opožděné doručení zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce, poškození zaviněné doručovatelem (pošta); viditelně poškozené zboží (poškozený obal balíku apod.) prosím nepřebírejte!

Na závěr

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi společností EZOPO s.r.o. a jejím zákazníkem, a jsou pro obě strany závazné. Právní vztahy založené kupní smlouvou se budou řídit ustanoveními kupní smlouvy (tj. závaznou objednávkou a potvrzením objednávky, případně individuálně dohodnutými podmínkami), ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a příslušnými právními předpisy.

Společnost EZOPO s.r.o. má právo jednostranně měnit nebo doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky. Jakékoliv změny těchto všeobecných obchodních podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.ezopo.cz. Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí vždy všeobecnými obchodními podmínkami účinnými v době závazné objednávky zboží.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 22.05.2020.

Spolu měníme svět vydávání knih!

Děkujeme.

EZOPO – crowdfundingové vydavateľstvo
EZOPO s.r.o.
Kukučínova 18
974 01 Banská Bystrica

Slovenská republika

Email: hello@ezopo.cz